ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ระบบ E-BUSINESS ปรับรูปแบบใหม่

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูล ดังนี้

ติดต่อในกรณีของการใช้ Bluenet eBusiness เท่านั้น

ท่านสามารถติดต่อขอ USER และ PASSWORD ได้ที่ E-MAIL cpacebiz@scg.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่ CPAC เบอร์โทรศัพท์ 065-5241435, 081-5830379, 081-4543422, 087-4797686

ติดต่อในกรณีของการใช้ Bluenet e-supplier

ติดต่อคุณอดิศร 081-583-0378 adisopap@scg.com