car car

About

ซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ประสบการณ์งานคอนกรีต

CPAC Pump Simulation Test

CPAC Pump Simulation Test

โดย กิจการ CPAC กรุงเทพ และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคอนกรีต

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 : กิจการ CPAC กรุงเทพ จับมือ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคอนกรีต ได้ทำการทดสอบ CPAC Pump simulation test  เพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถการทำงานของ High strength concrete 800 กก./ตร.ซม. [ทรงกระบอก] ในการปั๊มขึ้นสู่อาคารสูงของโครงการ Four Seasons Private Residences Bangkok ซึ่งการจำลองในครั้งนี้ใช้หลักการเดียวกัน กับตึก Burj Khalifa, Dubai โดยถือเป็นการจำลอง การลำเลียงคอนกรีตผ่าน Pump ในแนวราบที่ยาวที่สุด ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่ 530 เมตร

CPAC Pump simulation test ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ จากทีม Beijing Construction Engineering Group (BCEG), Archetype Group และ BASF เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมยินดีในการทดสอบในครั้งนี้ด้วย

ประสบการณ์งานคอนกรีตอื่นๆ

ดูประสบการณ์งานคอนกรีตทั้งหมด

ประสบการ์คอนกรีต

ร่วมสร้างกุศล แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม "ลานเพลินซีแพค" เนรมิตพื้นที่ความสุขส่งมอบแผ่นพื้นคอนกรีตปูเป็นลานอเนกประสงค์...
news

EXP 2 - คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ดีกว่าผสมมือเองอย่างไร

ร่วมสร้างกุศล แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม "ลานเพลินซีแพค" เนรมิตพื้นที่ความสุขส่งมอบแผ่นพี้นคอนกรีตปูเป็นลานอเนกประสงค์ ร่วมสร้างกุศล แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม
news