car car

เกี่ยวกับเรา

ซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ผลงานระดับ Masterpiece

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement – Building Materials) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2495 ด้วยความมุ่งหมายในการ ส่งเสริมให้มีการใช้ปูนซีเมนต์อย่างแพร่หลายภายในประเทศผ่านการผลิตเป็นสินค้าคอนกรีตประเภทต่างๆ โดยเริ่มจากคอนกรีตอัดแรงผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป