car car

เกี่ยวกับเรา

ซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement – Building Materials) ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ.2495 ด้วยความมุ่งหมายในการส่งเสริมให้มีการใช้ปูนซีเมนต์อย่างแพร่หลายภายในประเทศ ผ่านการผลิตเป็นสินค้าคอนกรีตประเภทต่างๆ โดยเริ่มจากคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป จนมาถึง คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า “CPAC” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซีแพคมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ด้วยปณิธานและมุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่ง ดุจดัง “เสาหลัก” ของการก่อสร้าง วันนี้ CPAC พร้อมรองรับทุกงานโครงการก่อสร้าง ด้วยคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เปี่ยมด้วยคุณภาพและอำนวยความสะดวกผ่านการบริการด้วยความเต็มใจ อาทิ รถโม่เล็กซีแพค ที่สามารถให้บริการงานคอนกรีตได้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง บริการปั๊มคอนกรีตซีแพค ด้วยทีมงานปั๊มมืออาชีพ ผู้ช่วยสำคัญในการลำเลียงคอนกรีตไปยังจุดเทที่ ง่ายกว่า เร็วกว่า คุ้มค่ากว่า การขยายเครือข่ายโรงงานซีแพคแฟรนไซส์ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้คอนกรีตที่ดีมีคุณภาพ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยระบบการรับชำระค่าสินค้า ที่ง่าย หลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้าน เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม และช่องทาง Online ต่างๆ ตอบโจทย์ลูกค้าทุก Lifestyle นอกจากนี้ CPAC สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นด้วยบริการ CPAC Call Center 02-555-5555 ที่ให้บริการสั่งซื้อ-รับจองคอนกรีต พร้อมตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องในงานคอนกรีตอีกด้วย

วิสัยทัศน์ซีแพค

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตของประเทศไทย ที่ได้รับความชื่นชมจากลูกค้า สังคม และผู้ร่วมธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการ ครบถ้วน ตรงเวลา และได้มาตรฐาน หมั่นคิดค้น สร้างสรรค์คุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคำนึงถึง การบริการที่น่าประทับใจและความสะดวกสบายไปพร้อมกัน โดยพนักงานมีความสุขจากการทำงานภายใต้กระบวนการที่รวดเร็วและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพและบริการที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ร่วมธุรกิจ ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน บนพื้นฐานของความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และอุดมการณ์เอสซีจี
  • ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
  • มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
  • ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจซีแพค

เราจะผลิตสินค้าและให้บริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจ
ซีแพค ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม มุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดย “CPAC” เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกที่ได้รับการรับรองระบบครบทุกมาตรฐาน อาทิ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ มอก. 213-2552
นอกจากนี้ ซีแพค ยังเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 คือ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนและ ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร