เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต

นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)

ในอนาคตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Extrusion 3D Printing) จะสามารถสร้างบ้านสมบูรณ์แบบได้ทั้งหลัง ซึ่งเอสซีจีเตรียมความพร้อมด้วยการคิดค้นและพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นของตนเอง โดยสามารถใช้งานได้กับวัสดุซีเมนต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอสซีจีได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้แล้ว ยังได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น อีกด้วย เช่น

  • ติดตั้งหน้างานได้อย่างสะดวก (Onsite installation)
  • สามารถออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระ (Free-form architectural design)
  • สร้างงานที่มีความซับซ้อนได้ (Complex precast element)
  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว (Fast installation)

โดยในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้วัสดุซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการทำลายอาคาร (Recycled Concrete Aggregate) และมีการใช้เทคโนโลยี Bio-Fiber ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใน SCG และในอนาคตจะมีการพัฒนาวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่มีน้ำหนักลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 20% จากวัสดุมวลรวมน้ำหนักเบา (SCG Lightweight Aggregate), มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน, มีการออกแบบการติดตั้งรอยต่ออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีการสัมผัสน้ำอย่างต่อเนื่อง, และมีการออกแบบการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในโครงสร้างต่อไป นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นความร่วมมือระหว่าง World’s Advanced Saving Project ประเทศอิตาลี เพื่อร่วมพัฒนาเครื่องจักรสำหรับวัสดุซีเมนต์, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนาโปรแกรมออกแบบทิศทางการเดินของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ Supermachine Studio บริษัทสถาปนิกนักออกแบบชั้นนำของประเทศไทย เพื่อร่วมในการออกแบบชิ้นงาน

 

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ดีกว่าผสมมือเองอย่างไร

ร่วมสร้างกุศล แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม "ลานเพลินซีแพค" เนรมิตพื้นที่ความสุขส่งมอบแผ่นพื้นคอนกรีตปูเป็นลานอเนกประสงค์...
news

สร้างบ้านอยู่ได้ 500 ปี ตอนที่ 3 สุดท้ายแล้ว เราจะสร้างบ้านให้อยู่ได้นานถึง 500 ปี ได้โดยวิธีใด?

ภาพของบ้านพักอาศัยเมื่อใช้งานไปหลายปี จะดูทรุดโทรมมาก หากใช้คอนกรีตกำลังค่อนข้างต่ำ บทความนี้เป็นความเห็นและแนวคิดของผม ซึ่งอาจมีผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับคอนกรีตโต้แย้งในบางประเด็น ซึ่งผมขอเรียนให้ทราบว่าเป็นแนวคิดของผมเท่านั้น และเป็นแนวคิดที่ผมจะใช้ในการดำเนินงานเพื่อปลูกบ้านของผมเอง ส่วนผู้อ่านท่านใดสนใจจะนำข้อแนะนำหรือแนวคิดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆ ข้อ ไปประยุกต์ใช้งาน  ผมเชื่อว่าจะทำให้บ้านพักมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องเพิ่มเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่น่าจะคุ้มค่าแน่นอนครับ
news

ถอดแบบคอนกรีต ใช้เวลากี่วัน?

กรณีโครงสร้างทั่วไปไม่มีผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ให้ใช้ระยะเวลาขั้นต่ำของคอนกรีต ดังต่อไปนี้
news