วิธีการชำระเงิน

เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระเงิน ปัจจุบัน CPAC ได้พัฒนาวิธีการชำระเงินในแบบที่คุณเลือกได้ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
ชำระเงินผ่าน Mobile Banking
และ CPAC Application
ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร หรือผ่าน CPAC Application
ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหัก
บัญชีธนาคาร
ชำระเงินผ่านอินเตอร์เนตโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ชำระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD ได้ทุกธนาคาร ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
แบบผ่อนชำระ
ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัตรเครดิต แบบผ่อนชำระ
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระเงินได้ทุกที่ ทุกสาขา ของธนาคารที่ให้บริการ (ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย และ กสิกรไทย) ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกที่ ทุกสาขา