ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
แบบผ่อนชำระ

 

 

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสหน่วยงานหรือรหัสชำระเงิน 12 หลัก จากทางบริษัทฯ ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัตรเครดิต แบบผ่อนชำระ ที่บริษัทเปิดบริการผ่าน

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการชำระเงิน:

  • วงเงินของบัตรเครดิต และ เลขที่บัตรประชาชน (กรณีชำระเงินครั้งแรกระบบของธนาคารจะสอบถามวงเงินของบัตรเครดิต)
  • กรอกรหัสหน่วยงาน(Site code )หรือรหัสชำระเงิน 12 หลัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ต้องการชำระเงิน
  • โปรดศึกษาอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ตามจำนวนเดือนที่ผ่อน ของแต่ละธนาคาร  ซึ่งจะแสดงในการคำนวณเมื่อ เข้าสู่ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ  และเมื่อรับทราบแล้วจึงยืนยันการทำรายการ
  • กดปุ่ม"เข้าสู่ระบบชำระเงินหักบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ" ด้านล่างครับ
เข้าสู่ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ