ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 

 

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสชำระเงิน (12 หลัก) 
จากทางบริษัทฯ

 

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มี 3 วิธี

1. ชำระเงินได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานงานขายที่ให้บริการท่าน

2. ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัตรเครดิต สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการชำระเงิน

  • บัตรเครดิตที่ต้องการชำระเงิน
  • วงเงินของบัตรเครดิต และ เลขที่บัตรประชาชน (กรณีชำระเงินครั้งแรกระบบของธนาคารจะสอบถามวงเงินของบัตรเครดิต)
  • Site code ที่ต้องการชำระเงิน
  • กดปุ่ม"เข้าสู่ระบบชำระเงินหักบัตรเครดิต"

* CPAC ได้เพิ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิตผ่านช่องทาง www.cpac.co.th และ CPAC Mobile Application ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB สามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวได้เช่นกันครับ

 

เข้าสู่ระบบชำระเงินหักบัตรเครดิต