ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

งานคาน

คานเป็นโครงสร้างทำหน้าที่รับน้ำหนักของพื้น ผนัง แล้วจะถ่ายน้ำหนักไปยังเสาอีกทอดหนึ่ง คานที่อยู่ส่วนล่างสุดของบ้านหรืออาคารเรียกว่า คานคอดิน ส่วนคานที่อยู่ด้านบนจะเรียกตามชั้นเช่น คานชั้น 2 เป็นต้น คานเป็นโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมมาก คอนกรีตที่เหมาะควรต้องช่วยเรื่องการทำงาน และมีความแข็งแรง