ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

งานพื้น

สำหรับงานพื้นที่มีความหลากหลาย เช่น พื้นที่มีวัสดุทับหน้า พื้นเปลือย พื้นเปลือยขัดมัน พื้นดาดฟ้า และพื้นที่ต้องใช้งานในลักษณะพิเศษต่างๆ ต่างก็ต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปตามการใช้งาน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่าเดิม