ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

โครงสร้างอื่นๆ

นอกจากโครงสร้างทั่วไปในการก่อสร้างแล้ว ก็ยังมีโครงสร้างอื่นๆ เช่น เข็มเจาะ โครงสร้างใต้น้ำ ปล่องลิฟท์ ฯลฯ ที่ต้องการคอนกรีตพิเศษที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ได้ความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของโครงสร้างนั้น